HATIMIC

30.000

HATIMIC là chế phẩm chứa bộ vi sinh vật hữu ích bao gồm: Bacillus subtilis; Lactobacillus sp; Saccharomyces sp; với hàm lượng Vi sinh vật tổng số ≥ 107 CFU/g. Do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh sản xuất theo TCCS: 08:2010/TT1.

Giấy chứng nhận lưu hành số 03/LH-CPSHMT do Tổng cục môi trường cấp.

 

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!