Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập trực thuộc Sở KH&CN, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và thông tin, thống kê khoa học và công nghệ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng hợp pháp để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KHCN Hà Tĩnh được thành lập năm 1991 với chức năng nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Năm 2014, Trung tâm chuyển sang cơ chế tự chủ tự trang trải 100% kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định 115/2014/NĐ-CP, nay là Nghị định 54/2016/NĐ – CP của Chính phủ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển giao ứng dụng và phát triển thị trường KHCN, Trung tâm đã tập trung nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ và đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ KHCN gồm: sản xuất, kinh doanh chế phẩm sinh học chứa các chủng vi sinh vật hữu ích vào xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, phế thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt làm phân bón hữu cơ vi sinh, công nghệ ứng dụng chế phẩm xử lý môi trường chăn nuôi, nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt. Công nghệ ứng dụng năng lượng mặt trời kết hợp ổn nhiệt và náo đảo tự động trong sản xuất nước mắm; công nghệ xử lý nước phục vụ sinh hoạt; công nghệ nuôi cấy mô tế bào sản xuất cây giống, công nghệ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo và các sản phẩm chế biến từ đông trùng hạ thảo; sản xuất các loại trà thảo dược và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lưới, nhà màng. Công nghệ phòng chống mối cho công trình xây dựng…

Một số sản phẩm đã dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường như chế phẩm Hatimic xử lý phụ phẩm nông nghiệp, phế thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt làm phân bón, nhằm giảm phân bón hóa học, cải tạo đất. Chế phẩm Hatibio xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi và xử lý điểm tập kết rác thải sinh hoạt.

Đặc biệt, năm 2019, tại cuộc thi “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) tổ chức, Bộ chế phẩm Hatimic và Hatibio cùng giải pháp kinh doanh của Trung tâm đã lọt qua hơn 700 ý tưởng sáng tạo và được vinh danh top 16 giải thưởng xuất sắc nhất.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC: DƯƠNG THỊ NGÂN

P.GIÁM ĐỐC :TRẦN THỊ THÚY ANH