Showing all 2 results

Giống Cây Trồng

Bưởi Phúc Trạch

ới hương vị thơm ngon mọng nước, Bưởi Phúc Trạch nhiều năm nay đã trở thành đặc sản quý của vùng đất…

Giống Cây Trồng

Cam CS1

Đây là giống cam chín sớm, sinh trưởng khoẻ, góc phân cành rộng, năng suất thu hoạch cao (trung bình…